Kinahmon Erämiehet ry.

Historiikki 1959-99
6.9.1959 kokoontui joukko Kinahmolaisia metsästyksen harrastajia Honkapirtille perustamaan metsästysseuraa. Mukaan oli kutsuttu sen aikainen riistapäällikkö Mikko Rantanen, joka toimi perustavan kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä oli Onni Savolainen. Seuran nimeksi päätettiin KINAHMON ERÄMIEHET ry.
17 miehen joukosta valittiin johtokunta, johon kuului siihen aikaan 6 henkilöä.
Valituksi tulivat Onni Savolainen, Veikko Reijonen, Arvi Sormunen, Veikko Matikainen, Juho A Hyttinen ja Armas Kettunen, varalle Matti Turpeinen ja Pentti Tiilikainen.
Ensimmäiset hirvenkaatoluvat anottiin ja saatiin 1961 kahdelle hirvelle, joista toinen saatiin kaadetuksi.

jahtia 60-luvulla 
Seuran ensimmäinen hirvi kaadettu.

Hirvenmetsästyksen johtajina ovat toimineet: Veikko Reijonen, Veijo Hyttinen lähes 30 vuotta, paria vuotta lukuun ottamatta 1980-luvun alussa, jolloin johtajana oli Teemu Kettunen.

nuotiokahvilla.

Metsästysmajan rakentamisesta keskusteltiin ensimmäisen kerran v.-63 talvikokouksessa. Suunnittelu annettiin johtokunnan tehtäväksi ja jo saman vuoden kesäkuussa hyväksyttiin erämajan piirustukset ja tehtiin majatontin vuokrasopimus Lavalammelta. Syksyllä valettiin jo majan pohja. V.-64 maja saatiin lähes valmiiksi. Työ tehtiin talkootyönä ja rakennuspuut kerättiin jäseniltä. Maja valmistui lopullisesti v.-65. Erämajan tontti ostettiin Lauri ja Sylvi Hyttiseltä v.-80. Majaa laajennettiin 40 neliöllä vuosien 1984-85 aikana nykyiseen muotoonsa, samalla otettiin majalle sähköt.
Majaa vuokrataan kohtuuhintaan.
 
Muuta toimintaa: Toimikunnat: kilpailutoimikunta, talkootoimikunta ja huvitoimikunta. 1971 perustettu huvitoimikunta toimi 70-luvulla erittäin toimeliaasti. Parhaimpina vuosina järjestettiin jopa 9 iltamat vuodessa. Huvitoiminta piti seuran talouden hyvässä kunnossa näinä vuosina. Huvitoimikunta on lakkautettu tällä hetkellä.

Jäsenmäärät ovat kehittyneet ensimmäisen kokouksen 17 jäsenestä seuraavasti: Ensimmäisen vuoden jäsenmäärä ei ole tiedossa. 1960 lopussa oli 49 jäsentä, vuonna 1975 ylittyi 100 jäsenen raja, nykyinen jäsenmäärä on 148 jäsentä.
Jäsenistä naisia on neljä, nuoria 11.
Seuralle on vuokrattu metsästysmaita 6160 ha.

saalis saatiin.

Seura on Suomen metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsen ja Pohjois-Karjalan kennelpiirin jäsen.

Puheenjohtajina on toimineet Onni Savolainen 1959-71 Taisto Järveläinen 1971-77, Veikko Reijonen 1977-98. Nykyinen puh.joht. Kalevi Hyttinen 1998 lähtien. Sihteerinä ovat toimineet Veikko Reijonen 1959-77, Antti S Valling 1977-82, Kalle Savolainen 1982-98 nykyisin, Kalevi Sahlman vuodesta 1998 lähtien.
Veikko Reijonen teki erittäin pitkän päivätyön seuran hyväksi ollen sihteerinä ja puheenjohtajana yhtäjaksoisesti 39 vuotta.
Nykyiseen johtokuntaan kuuluu puh.joht. Kalevi Sahlman, varapuh.joht. Kalevi Tiilikainen, sihteeri/rahastonhoitaja Teemu Kallinen