Kinahmon kulttuuritalo

Polvijärven kunnan ensimmäinen koulupiirijako astui voimaan 29.8.1903.
Se mahdollisti koulutyön aloittamisen Kinahmossa heti 1904.

Kinahmossa aloitti toimintansa pitäjän ensimmäinen alakansakoulu, mikä tosin
kokeiluluontoisena toimi vain ajoittain, kunnes toiminta vakiintui 1930.
Esimerkiksi vuonna 1924 Kinahmon koulupiirin 159 oppivelvollisuusiässä olevasta
oppilaasta vain 63 oli opetuksen piirissä.

Kaikki pitäjän kansakoulut toimivat aluksi yhdessä tai useammassa vuokrahuo-
neistossa, yleensä jonkun johtokunnan jäsenen kotona tai kylän suurimpien
talojen tuvissa. Kinahmossa koulua käytiin mm. Pekka Savolaisen kamarissa.

Vuonna 1906 pääsi koulutyö alkuun uudessa koulurakennuksessa.
Oppilasmäärien kasvaessa koulu muuttui ensin kaksiopettajaiseksi ja vuodesta
1930 kolmiopettajaiseksi. Tämäkään ei vielä riittänyt.
Oppilasmäärät kasvoivat ja tilapäisopetusta annettiin 30-luvulla
Lehikkolassa, Junnulassa ja Tuomaalassa. Tilaongelma ratkesi,
kun Lavaniemelle valmistui oma koulurakennus 1938.

Koulupiirijakoa muutettiin vuonna 1965, jolloin valmistui uuteen paikkaan nykyi-
nen koulurakennus ja samalla Lavaniemen koulu lakkautettiin.

Rakennus oli oli 70-luvulla kansalaisopiston käytössä, siellä tehtiin lasikuituveneitä.
80-luvulla luokat puhdistettiin lasikuidusta, pääasiassa teatteriyhdistyksen talkoovoimin
ja kunta uusi myös rakennuksen vesikaton saumapeltikatoksi. Remontin jälkeen
talo vihittiin Kinahmon kulttuuritaloksi. Luokkatiloissa on ollut kesäisin näyttelyitä kesä-
teatterinäytäntöjen yhteydessä mikä sijaitsee talon välittömässä läheisyydessä.

Tammikuussa 2014 talo siirtyi Kinahmon seurojentalo Oy:n omistukseen, jonka Kinahmon
teatteriyhdistys ry
. ja Kinahmon kyläyhdistys ry. omistavat tasavertaisina.
 

 


Kinahmon vanha koulu v.1940.


Tyttöjen käsityötunti v. 1930


Äitienpäivät v.1931


Kinahmon kansakoulun luokkakuva.


Joulujuhla Kinahmon vanhalla koululla v.1961


Joulujuhla Kinahmon vanhalla koululla 50-luvulla